۱۳۹۳ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

روزی که آخرین « ما » ، آخرین سنگر تمام شد .

ما را می بینم . پیر و خسته و فرتوت . امیدهایی که ناامید شد . بابت عزاداری نمی گویم . امشب فهمیدم . ساعت هفت و نیم خوابم برد . همین جوری که مامان را بغل کرده بودم و مامان وایبرش را بغل کرده بود . خوابم برد و بیدار که شدم ساعت هشت و ده دقیقهء شب بود و دهانم تلخ بود . فهمیدم هیچ امیدی نمانده . هشتاد و هشت تمام شده . انگار هزار سال پیش . رفتم یک شلوارک پوشیدم و جوراب های خال خالیم را پام کردم چون زمستان هم توی این چهل دقیقه تمام شده بود .
تقصیر زمستان نبود که تمام شد و خواب کوتاه غروب . تقصیر بعد از ظهر جمعه بود . شهاب که حرف می زد . ناتاشا که می گفت خسته شده . نه ناتاشا ! خسته نشو ! ما که واکنش جمعی بودیم به وضعیت موجود . ما ؟ کدام ما ؟ جمله ای که تمام کلماتش می لنگد . حتی که . حتی به . جمعی که می خواست دیگر جمع نباشد . آخ !
هی طعنه شنیدیم که انتلکت بازی . بچه هنری بازی . من اما باکیم نبود . باید شاشید به فرهنگی که توش روشنفکر فحش است . فمنیست فحش است . هنر و فلسفه فحش است . من مثل شما روشنفکر نیستم ! ها ها ها ! از این خسته تر و دل گیر تر شنیده بودید ؟ یکی ببالد به خودش که هنر نمی فهمد ، روشنفکری بلد نیست ، کتاب نمی خواند ؟

بعد از این سال از پی سال که بیاید توی یواشکی های خودمان فیلم های جنبش سبز را می بینیم و اشک می ریزیم . دست مان از دنیا کوتاه است . دیگر حتی نمی گوییم : خدایا یه معجزه ! یه این طرفی ! یه اون طرفی … هیچ . معجزه ای نمانده . اشک می ریزیم فقط . حتی سعی نمی کنیم خاطراتش را به یاد بیاوریم . بس که دلگیر می شویم . چی شد که این جوری شد ؟

امشب ؟ فقط می خواهم آلبوم جدید زد بازی را گوش کنم ببینم باید بروم توی کدام دسته . یعنی حالا که این ها را می نویسم ، دستم از همه جا کوتاه است جز دانلود مجانی آهنگ های زد بازی . تیلمانس حرف های درخشان کم نداشت . یکیش این که نگاه کردن مجانیست . من اضافه می کنم که گوش کردن مجانی تر است . چون هر چی نگاه کردم نفهمیدم قرمز ِ « جف وال » چه رنگی بود . اما این بالا وقتی می نویسم آلبوم ِ جدید یک لیست بلند بالا می آید که آلبوم جدید ابی ، مرتضی پاشایی ، احسان خواجه امیری ، فریدون اسرایی . اصلا شما می دانید فریدون اسرایی کیست ؟ همان آهای خوشگل عاشق است یا یکی دیگر ؟ بیایید امشب با فریدون آشنا شویم .