۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه


از دوشنبه نهم دی ماه نود دو
که ابر نیست آسمان …