۱۳۹۳ مهر ۲۲, سه‌شنبه

سلام سی سالگی ! صبح بخیر !

هوا سرد بود و زمین خیس . همه چیز به غایت قشنگ بود . حتی من که نمی توانستم  . حتی تو که نبودی .