۱۳۹۳ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

۱

هفت و بیست و سه دقیقه صبح ِ آفتابی دوشنبه ، بیست و چهار شهریور نود و سه
که « ماری » ناباکوف را می خوانم .
از « حاضر ـ آماده ها » ـ شماره یک