۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

اولین قدم های پایانی

دوستان

همان طور که در جلسه‌ی عمومی قبل توافق کردیم، قرار است برای پایان کف آماده شویم. در جلسه عمومی این هفته، دور هم جمع می‌شویم تا اولین قدم‌های پایانی را برداریم، از جمله جمع و جور کردن وسایل و تهیه‌ی پیش‌نویس ایمیلی که قرار است این تصمیم را به اطلاع همه‌ کسانی که با کف در ارتباط بودند برساند .

به امید دیدار