۱۳۹۳ تیر ۲۲, یکشنبه


این عکس خیلی درست است . من از عکس های آخ اخ کودکان فلسطینی ، یا پری فر غزه و این ها هم هیچ خوشم نمی آید . فلسطین برای من نماد مقاومت است نه مظلومیت . پرچمش همیشه بالاست .